I Ogolnopolski Festiwal Sztuki Estradowej Warzawa 2000

I Ogolnopolski Festiwal Sztuki Estradowej Warzawa 2000